Kroppssmärta

Hitta den kroppsdel ​​som gör ont i grafiken och klicka på den

När du kommer till oss får du berätta om dina besvär, sjukdomshistorik och förväntningar på besöket. Därefter görs en noggrann medicinsk undersökning med ortopediska och neurologiska tester. Om inga fynd motsäger kiropraktisk behandling så fortsätter undersökningen med inriktning på dina besvär. Bedömer kiropraktorn att dina besvär inte kan behandlas hos oss så hänvisas du till rätt sorts vårdinstans.

Nacksmärtor

Nacksmärtor är ofta komplicerade i sin uppkomst och kan bero på allt från dålig hållning till whiplashskador och diskbråck. Risken med långdragna besvär i nacken är att de skapar en ond, självförsörjande, cirkel. Smärtor och stelhet riskerar att ytterligare försämra en redan nedsatt funktion vilket i sin tur kan leda till ökade besvär.

Nackspärr är en akut form av nacksmärtor som skapar en kraftig stelhet i vissa rörelser. Ofta drabbar detta en specifik rörelse som även kan ge huggande smärtor.

Andningssmärtor

Andningssmärtor är mer eller mindre synonymt med besvär i bröstryggen då varje revben har två leder mot kotpelaren samt delar muskulatur med denna. Andningen kan ses som okomplicerad ända tills den bryts ned i dess olika delar.

Alltifrån dålig bukandning, ihopsjunken hållning, spänd bröst- eller skuldermuskulatur kommer skapa ett mekaniskt motstånd för bröstkorgens utvidgning. 

Skulder- och axelsmärtor

Axeln kan lätt påstås vara kroppens mest komplicerade besvärsområde då axel och skuldran består av fyra olika leder. Dessa är skulderbladets glidrörelse mot bröstkorgen,  nyckelbenets infästning mot bröstkorgen samt skulderbladet resp. överarmens led mot skulderbladet. Detta innebär att orsaken till besvär kan vara allt från skador i axelleden till stelhet i bröstryggen.

Smärtor i bröstryggen

Smärtor i bröstryggen är förmodligen det vanligaste besvärsområdet vid monotont arbete med överkroppen. Bröstryggen utgörs dessutom av bröstkorgen varvid allting som påverkar andningen - såsom stress, hosta och andningssvårigheter även riskera att skapa ytterligare besvär.

Ytligt på bröstkorgens baksida ligger skulderbladet som ska kunna “glida” obehindrat över revbenen. Om revbenslederna blir stela kan inte revbenen inte svikta under skulderbladets belastning kan sekundära skulder- och axelsmärtor uppkomma.

Ländryggssmärtor/Ryggskott

Ländryggssmärtor kan ha många orsaker och uppkomster. Alltifrån en smygande morgonstelhet som utan direkt orsak tilltar under loppet av månader eller  plötsligt uppkommande i samband med en aktivitet. Vanligt förekommande är monotona arbetsställningar, fysiskt tunga jobb, avsaknad av fysisk aktivitet eller överträning.

Ryggskott brukar i folkmun betyda huggande akuta ländryggssmärtor. Dessa kan uppstå efter exempelvis  ett okontrollerat lyft eller ovana sysslor som första snöskottningen, golfrundan eller däckskifte på bilen. Ibland är det tydligt att någonting hände i ryggen såsom ett klick men det kan även smyga sig på ett par timmar senare.

Tennisarmbåge, golf- och musarm

Runt armbågen fäster en blandning av  muskler från både överarmens stora och starka grupper till underarmens finmotoriska och stabiliserande.

Detta innebär att besvär i området kan bero på både tung belastning eller monotont långvarigt arbete. Ofta förekommer armbågssmärtor som en del av en större problematik från bröstrygg, nacke eller axlar. 

Diskbråck

Diskbråck är en skada på de diskar som ligger mellan ryggkotorna. Skadan kan variera från en svagt buktande försvagning av disken till fullständig punktering som i sin tur kan trycka på ryggmärgen eller de nerver som leder ut från denna.

Höftsmärtor

Höftleden är kroppens näst rörligaste led och omges av vår största och starkaste muskulatur. Besvär i höftleden kan både orsaka och drabbas av en mängd följdeffekter med allt från ryggsmärtor, slemsäcksinflammationer till felbelastning i fötter och knän. Med sin placering i mitten av kroppen kan besvär komma från både över- och underkropp.

Ischias

Ischias är definitionsmässigt namnet på smärtor i ischiasnervens utbredningsområde och är snarare ett symptom än en egentlig diagnos. Ischiasnerven kan i sin tur göra ont om den ligger i kläm vid exempelvis ett diskbråck i ländryggen. 

Knäsmärtor

Knäleden består egentligen av tre olika leder vilka utför helt olika uppgifter. Själva knäleden kan verka relativt enkel med sin böj- och sträckrörelse men har en komplicerad konstruktion jämfört med exempelvis överkroppens motsvarighet i armbågen. 

Inuti leden finns två menisker och två korsband vilka skapar en stabil plattform för lårbenet att vila på medan en viss vridrörelse fortfarande tillåts. Vid skador på någon av dessa eller på ledbrosket så uppstår en svullnad inuti leden och ger en sk. Bakercysta.

Fotsmärtor

Foten är i sin konstruktion kanske kroppens mest robusta och stryktåliga del men är illa lämpad för enformig belastning. I modern miljö används våra fötter på platta hårda underlag där varje steg blir i det närmaste identiskt med det förra. Detta innebär att vissa ligament och muskler hela tiden belastas i samma rörelser och riktning. Pågår detta under lång tid kan exempelvis hälsporre eller överbelastningsskador i hälsenan uppstå.

Behandlingar

Kiropraktik

När du kommer till oss får du berätta om dina besvär, sjukdomshistorik och förväntningar på besöket. Därefter görs en noggrann medicinsk undersökning med ortopediska och neurologiska tester. Om inga fynd motsäger kiropraktisk behandling så fortsätter undersökningen med inriktning på dina besvär. Bedömer kiropraktorn att dina besvär inte kan behandlas hos oss så hänvisas du till rätt sorts vårdinstans

Massage

Klassisk massage är den traditionella massagen som hjälper spända muskler att slappna av med hjälp av strykningar och knådningar. Genom att stimulera muskel- och nervsystem sätts kroppen i harmoni mellan skelett och muskulatur. Vi rekommenderar även kiropraktik i kombination med massage.

Ergonomi

I pandemins spår har följderna av hemarbete vid i bästa fall köksbord tydliggjort vikten av kunskap och bra rutiner vid enformigt arbete. Flera studier har sista årtiondet ytterligare förstärkt sammanhanget mellan välfärdssjukdomar och smärttillstånd i kroppen.  

Rehabträning

Rehabiliteringsträning är en självklar del i all behandling av smärtor och mekaniska besvär i kroppen.  Vi skapar ett personligt träningsprogram där övningar samt svårighetsgrad anpassas just efter dina besvär och nivå. Tillsammans med dig går vi igenom varje övning, där vi ser till att övningarna utförs med korrekt teknik. En bra uppsättning övningar kan förmodligen helt förhindra återfall i din problematik.

Skoinlägg

Hur sköna dina skor än är så är de inte anpassade till just dina fötter. Vi gjuter den nya generationens skoinlägg anpassade efter dig. En viktig förutsättning för att få bra inlägg är att fötterna fungerar väl. Innan gjutningen utförs därför en specialiserad kiropraktisk behandling och undersökning av fötter, bäckenleder, höfter och knän.

Behandlingen och gjutningen av inläggen tar c:a 30 min och du lämnar kliniken med dina nya inlägg.

Du behöver inte gå igenom din smärta ensam. Ta kontakt idag.

Hem

Behandlingar

FAQ

Priser

Vanliga frågor

Om oss

Kontakta oss