Kroppssmärta

Hitta den kroppsdel ​​som gör ont i grafiken och klicka på den

När du kommer till oss får du berätta om dina besvär, sjukdomshistorik och förväntningar på besöket. Därefter görs en noggrann medicinsk undersökning med ortopediska och neurologiska tester. Om inga fynd motsäger kiropraktisk behandling så fortsätter undersökningen med inriktning på dina besvär. Bedömer kiropraktorn att dina besvär inte kan behandlas hos oss så hänvisas du till rätt sorts vårdinstans.

Behandlingar

Kiropraktik

När du kommer till oss får du berätta om dina besvär, sjukdomshistorik och förväntningar på besöket. Därefter görs en noggrann medicinsk undersökning med ortopediska och neurologiska tester. Om inga fynd motsäger kiropraktisk behandling så fortsätter undersökningen med inriktning på dina besvär. Bedömer kiropraktorn att dina besvär inte kan behandlas hos oss så hänvisas du till rätt sorts vårdinstans

Massage

Klassisk massage är den traditionella massagen som hjälper spända muskler att slappna av med hjälp av strykningar och knådningar. Genom att stimulera muskel- och nervsystem sätts kroppen i harmoni mellan skelett och muskulatur. Vi rekommenderar även kiropraktik i kombination med massage.

Ergonomi

I pandemins spår har följderna av hemarbete vid i bästa fall köksbord tydliggjort vikten av kunskap och bra rutiner vid enformigt arbete. Flera studier har sista årtiondet ytterligare förstärkt sammanhanget mellan välfärdssjukdomar och smärttillstånd i kroppen.  

Rehabträning

Rehabiliteringsträning är en självklar del i all behandling av smärtor och mekaniska besvär i kroppen.  Vi skapar ett personligt träningsprogram där övningar samt svårighetsgrad anpassas just efter dina besvär och nivå. Tillsammans med dig går vi igenom varje övning, där vi ser till att övningarna utförs med korrekt teknik. En bra uppsättning övningar kan förmodligen helt förhindra återfall i din problematik.

Skoinlägg

Hur sköna dina skor än är så är de inte anpassade till just dina fötter. Vi gjuter den nya generationens skoinlägg anpassade efter dig. En viktig förutsättning för att få bra inlägg är att fötterna fungerar väl. Innan gjutningen utförs därför en specialiserad kiropraktisk behandling och undersökning av fötter, bäckenleder, höfter och knän.

Behandlingen och gjutningen av inläggen tar c:a 30 min och du lämnar kliniken med dina nya inlägg.

Du behöver inte gå igenom din smärta ensam. Ta kontakt idag.