FAQ

Vanliga frågor

En kiropraktor behandlar främst problem i rörelseapparaten, dvs smärta, stelhet och funktionsnedsättningar i kroppens leder och muskler. Vanliga sökorsaker är ryggskott, nackspärr, spänningshuvudvärk, bensmärta mm

Ja. Studier och praktisk erfarenhet visar på att behandlingen är mycket säker. Vid all aktiv behandling kan det dock uppstå bieffekter. De vanligaste bieffekterna vid kiropraktisk behandling är ömhet vid det behandlade området, dessa kan kvarstå i en till två dagar.

Ring oss på 08- 611 61 61 alt. 018-10 00 10 och berätta om ditt besvär och funderingar så kan vi ge råd och förklara över telefon.

Normalt kommer man till oss mellan tre och fem tillfällen. Ibland kan det krävas färre men vid vissa besvär även flera behandlingar. Detta beror oftast på hur länge man gått med besvären innan man får hjälp.

Kiropraktorer och naprapater jobbar oftast med patienter som har samma typ av besvär. Tekniken kan skilja sig något mellan terapeuter men strävan är att behandla orsaken och inte bara symtomen till besvären. Det viktigaste är att du hittar någon du litar på och att han/hon gör sitt yttersta för att hjälpa dig.

  1. Vid ankomst fyller du i kontaktuppgifter inkl. personnummer. Då vi är legitimerad personal för vi alltid journal över dina besök.
  2. Behandlingen startar med neurologiska och ortopediska tester samtidigt som vi för noggrann anamnes där vi frågar om sökorsaken och eventuella tidigare besvär och skador.
  3. Kiropraktisk ledjustering, töjning av muskler och hemövningar är en del av vår behandling. Vi sätter också gemensamt upp mål med behandlingen gällande återbesök och förväntade resultat.

Du behöver inte gå igenom din smärta ensam. Ta kontakt idag.

Hem

Behandlingar

FAQ

Priser

Vanliga frågor

Om oss

Kontakta oss