Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod som godkändes av Socialstyrelsen 1984 och används idag inom svensk sjukvård för smärtlindring. Dess positiva effekter har påvisats i ett flertal vetenskapliga studier där man sett att nålstimuleringen påverkar nervsystemet till effektivare hämning av smärta.

 

När akupunkturbehandling ges aktiveras kroppens egna smärtlindrande system. En ökad blodcirkulation uppnås där nålen sitter samt att man får ökad muskelaktivitet vilket resulterar i att kroppens egna hormon som till exempel endorfin frisätts. Ett ökat nutritivt flöde uppnås.

Akupunktur används vid muskel- och ledsmärtor. Artros, spänningshuvudvärk, knäbesvär, axelvärk,  höftsmärta, migrän, nackspärr, ryggskott, långvarig smärta, lateral/medial epikondylit (tennisarmbåge, golfarmbåge), graviditetsrelaterad smärta, bröstryggssmärta är några exempel på tillstånd där akupunktur är effektivt.

Människor med pacemaker behandlas ej med el-akupunktur.

Akupunktur i Uppsala och Stockholm