Kiropraktik


Vid ditt första besök tar kiropraktorn reda på din sjukdomshistoria, ditt aktuella problem och din målsättning med behandlingen. Neurologiska och specifika tester utförs för att utesluta svårare skada eller tillstånd. Kroppens leder rörelsepalperas och granskas.

Anser kiropraktorn att besvären kan behandlas med hjälp av kiropraktik så påbörjas behandlingen i samråd med dig som patient. Bedömer kiropraktorn att dina besvär inte kan behandlas med kiropraktik så remitterar han dig vidare till rätt sorts behandling. Det kan i vissa fall ligga en allvarligare bakgrund till dina besvär och du som patient har alltid rätt till bästa möjliga vård.