Bröstryggssmärta

Orsak och symtom

Bröstryggen består av tolv kotor. Mellan dessa kotor finns leder som tillåter ett visst rörelseuttag i olika riktningar. Mellan kotorna finns även diskar (mellankotsskivor) som fungerar som stötdämpare och ledband som begränsar överdrivna rörelseuttag. Till varje bröstryggskota ledar två revben, ett från varje sida.

Smärta och stelhet i bröstryggen är en vanlig sökorsak hos oss på KiropraktorKompaniet. Ofta beror problemet på att lederna mellan bröstryggskotorna inte rör sig optimalt. Detta kan leda till att leden som inte rör sig ger upphov till smärta. Ibland kan även lederna i närheten också börja ge smärta på grund av att dessa får kompensera det minskade rörelseuttaget i den låsta leden. När en låsning i en led uppstår så påverkas även muskulaturen som löper över leden genom att antingen bli spänd och öm eller svag. Detta leder till att även musklerna börjar skapa smärta. Även nedsatt rörelse i lederna mellan bröstryggskotorna och revbenen kan orsaka smärta. Dessa låsningar brukar upplevas som en skarp punktsmärta och ofta kännas av vid andning. I vissa fall kan revbenslåsningar även upplevas som en diffus smärta på framsidan av bröstkorgen.

Behandling

Kiropraktisk behandling av dessa besvär går ut på att återställa normal rörelse i leden/lederna som inte rör sig optimalt samt att få musklerna i området att fungera normalt. Vanligtvis uppnås detta via kiropraktiska justeringar och eventuell mjukdelsbehandling. I vissa fall får patienten hemövningar för att snabba på återhämtningen samt att förhindra att besvären återkommer. Det skall även tilläggas att det finns olika tillstånd som kan ge smärta i bröstryggen som inte beror på nedsatt rörelse i leder och spända muskler. Därför utförs alltid en noggrann anamnes samt undersökning för att säkerställa att just din sökorsak är lämplig för kiropraktisk behandling, eller om du bör träffa läkare.