Fot och fotledsbesvär

Orsak

Fötterna innehåller många små ben, leder och ligament. Detta möjliggör fötternas mycket goda förmåga till att anpassa sig till olika typer av underlag. Efter traumatiska händelser såsom fotledsstukningar eller andra mindre trauman kan funktionen bli nedsatt. Detta kan leda till nedtrampat fotvalv, instabilitet, hälsporre, svullnad mm.

Symtom

Eftersom en normalt aktiv person går flera tusen steg på en dag så påverkas inte bara fötter och fotleder av den nedsatta funktionen. Det är väldigt vanligt att besvären visar sig som smärta högre upp i kroppen. Smärta i knän, höfter, rygg och nacke förekommer ofta hos individer med nedsatt funktion i fötter och fotleder. Svårigheter med balansen är ett mycket vanligt förekommande symtom.

Behandling

Fotens leder undersöks för att detektera felaktiga rörelseuttag. Det han vara leder som rör sig för mycket eller för lite i vissa riktningar. Lederna som har för dåligt rörelseuttag i en specifik riktning behandlas med justeringar. Svullnader och påverkade mjukdelstrukturer behandlas fördelaktigt med laser. I många fall ordineras hemträning som syftar till att förbättra balansen.