Nackspärr

Orsak och symtom

En vanlig orsak till att folk söker oss på KiropraktorKompaniet är stelhet och smärta i nacken.

Besvär med nacken kan skapa många olika typer av symtom. Det är inte ovanligt att personer med problem i nacken även drabbas av strålande smärtor samt domningar ut mot axlar och armar. Även huvudvärk är en vanlig symtombild hos dessa patienter.

Många gånger beror besvären på att vissa leder i nacke och bröstrygg inte har normal rörlighet. Detta leder till att vissa muskler kring nacke och skuldror inte kan arbeta på ett normalt sätt. Vissa muskler aktiveras nästan inte alls, medan andra blir överaktiva.

Vanligtvis är detta ett problem som byggs upp under lång tid p.g.a monotona rörelser, stress eller ofördelaktig ergonomi. Ofta har rörligheten och muskelaktiveringen i området varit försämrad under en tid innan symtom av smärta börjar visa sig.

Givetvis förekommer det även specifika orsaker som utlöser nacksmärta. Precis som vid ryggskott så kan ett lyft av något slag ge akut nackspärr.

Det förekommer också traumatiska orsaker till vissa av nackbesvären. En inte allför ovanlig sådan är whiplash vid bilolycka.

Behandling

Oavsett om nackproblematiken är av akut eller kronisk karaktär så syftar behandlingen till att normalisera rörelserna och muskelaktiveringen i området. Behandlingen består oftast av kiropraktiska justeringar i leder som inte rör sig samt lämplig mjukdelsbehandling och laser. Den behandlande kiropraktorn och patienten lägger i samförstånd upp en lämplig rehabiliteringsplan som förutom behandlingar även innefattar hemövningar som hjälper till att förbättra funktionen i nacken.