Personlig träning (Gäller Uppsala)

Personlig träning

Våra personliga tränare hjälper dig med din träning oavsett mål eller träningserfarenhet. Förutom att alla våra personliga tränare är licenserade är de även utbildade kiropraktorer med leg utfärdat av socialstyrelsen. När du anlitar en lic.Personlig tränare hos oss så vet ni att hen besitter väldigt mycket kunskap om anatomi och träning.

Oavsett om ditt mål är att gå ner i vikt, få bättre kondition, bli starkare eller helt enkelt att bibehålla eller förbättra din hälsa så hjälper våra personliga tränare dig.

Pt i grupp

Pt i grupp handlar helt enkelt om personlig träning i mindre grupp där vi även ser till dina individuella behov och förutsättningar. Man tränar totalt 6 ggr, 1 gång/vecka med högst 3 deltagare samtidigt.

Ring oss på 018 – 10 00 10 för att anmäla er.

PT konsultation

Boka en PT konsultation (kostnadsfri) där vi tillsammans går igenom en behovsanalys och kapacitetsanalys som innefattar fysikalisk undersökning, rörelseanalys, postural analys, muskeltester, träningsplanering m.m.

Syftet med PT konsultationen är att få en helhetsbild av er samt ta reda på vad ni vill uppnå med er träning. Desto bättre behovsanalys och kapacitetsanalys desto bättre programdesign skapar Pt:n som ni träffar.

Välkommen!