Rehabträning

Det är visat att träning minskar smärta, förbättrar funktion i muskler och
leder samt förebygger återfall.

Vid smärta från rörelseapparaten kan rehabiliteringsträning i kombination med kiropraktisk behandling vara ett sätt för dig att bli av med ditt besvär. Vid ett kiropraktiskt nybesök tar vi reda på ditt besvär, din sjukdomshistoria, din funktion och framförallt försöker vi ta reda på orsaken till ditt besvär. Utefter din målsättning och den helhetsbild som vi får efter ett nybesök skapar vi ett individuellt träningsprogram just för dig. Vissa individer behöver utföra övningar som innebär att kroppen tränas för att kunna utföra dagliga aktiviteter medan andra som t ex en idrottsutövare behöver mer avancerade övningar för att minimera skaderisken.

Vi skapar ett personligt träningsprogram där övningar, antal repetitioner samt svårighetsgrad anpassas just efter ditt besvär. Tillsammans med dig går vi igenom varje övning, där vi ser till att övningarna utförs med korrekt teknik och efter din funktion på bästa möjliga sätt.

Välkommen att boka in ett besök hos oss!